Over Cultuuroverleg IJzervallei

In oktober 2019 tekenden de gemeenten Alveringem, Diksmuide, Houthulst en Lo-Reninge en de dienstverlenende vereniging Westhoek in op de Vlaamse subsidielijn voor intergemeentelijke samenwerking rond bovenlokale cultuur.

Het Cultuuroverleg IJzervallei kreeg van Vlaanderen een werkingssubsidie voor een periode van 6 jaar. Sinds begin 2020 neemt CO Ijzervallei de regierol op als verbinder en facilitator van het bovenlokale culturele veld. 

Hierbij wordt de nadruk gelegd op een vijftal doelstellingen:

  1. Het bovenlokaal ondersteunen van vrijwilligers en het verenigingsleven
  2. Efficiëntiewinst boeken door schaalvergroting en krachtenbundeling
  3. Identiteit versterken door kwalitatieve (culturele) ingrepen in het landschap
  4. Cultuurparticipatie versterken
  5. Het (on)roerend erfgoed valoriseren