x Erfgoed
16 juli 2021

Zakloodjes voor guano en kunstmest

Zegelloodjes werden vanaf de middeleeuwen gebruikt om goederen waarop belasting moest worden betaald, zoals rollen laken of zakken graan, te merken. Tegelijk bood het loodje een kwaliteitsgarantie. Het liet immers toe om de producent te traceren. Vanaf de Nieuwe Tijd werd het systeem ook gebruikt voor goederen die zo kostbaar waren dat er wel eens werd geknoeid met de samenstelling: zakken koffiebonen en balen thee bijvoorbeeld, of nog later, vanaf het midden van de 19de eeuw, zakken guano ? vogelmest - en kunstmest. Een intact loodje garandeerde de klant dat er niet met de inhoud was geknoeid tijdens het transport.

Over die zakloodjes van guano en kunstmest gaat deze oproep. Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG) en ETWIE, de expertisecentra voor het erfgoed van landbouw, voeding en landelijk leven enerzijds en technisch wetenschappelijk en industrieel erfgoed anderzijds, maken in 2021 een veldtekening van het erfgoed dat is bewaard van de (toonaangevende!) Belgische kunstmestproductie tussen 1860 en 1960. Ze brengen in kaart welke producenten er waren, welke gebouwen nog resteren en of en waar er bedrijfsarchieven, werktuigen, reclamemateriaal en verpakkingsmateriaal wordt bewaard.

meer info
deel: share to facebook