x Erfgoed
20 juli 2021

Oproep: project 'Erfgoedklassen' zoekt deelnemers!

Recent kreeg het project ‘Erfgoedklassen’ groen licht om te starten. Met Erfgoedklassen willen we voortaan op een vernieuwende manier twee beleidsdomeinen, erfgoed en onderwijs, in West-Vlaanderen met elkaar verbinden. 


Er zal een procesmatige samenwerking opgezet worden tussen negen duo’s, telkens een lagere school en een lokale erfgoedspeler (een museum, een vzw met een collectie, een gepassioneerde verzamelaar, een vakman met atelier…), die we vanuit het projectteam zeer actief zullen ondersteunen tijdens een meerdaags traject (vijf gespreide halve dagen). Er kunnen 5 duo’s starten in het schooljaar van 2021-22, het schooljaar erna nog eens vier.
Het doel is om gedurende die vijf halve dagen leermomenten aan te bieden vol praktijkgerichte activiteiten, gekoppeld aan het normale curriculum, met veel aandacht voor cultuureducatie en het grote potentieel van technisch, industrieel en ambachtelijk erfgoed voor o.a. STEM-onderwijs. De klassen verlaten het klaslokaal om in een authentieke erfgoedcontext in de nabije omgeving van de school de handen uit de mouwen te steken.
Vanuit het projectteam wordt sterke pedagogische ondersteuning voorzien voor elk duo, zodat leerkracht en erfgoedspeler kunnen focussen op input (september – december) en daarna (tussen januari en juni) uitvoering. Het team neemt zoveel mogelijk van de praktische uitwerking voor onze rekening. 


Het projectteam bestaat uit het expertisecentrum onderwijsinnovatie van de hogeschool VIVES, verbonden aan de lerarenopleiding voor het lager onderwijs, in samenwerking met ETWIE, het expertisecentrum voor technisch, wetenschappelijk en industrieel erfgoed. 


De Erfgoedklassen zijn er om erfgoedspelers kwalitatief te helpen om hun educatief potentieel (en bijberhorend didactisch materiaal dat niet zomaar tot in het klaslokaal geraakt) te ontsluiten bij scholen. Omgekeerd zal de ontwikkelde onderwijsmethodiek (de meerdaagse samenwerking met erfgoedspelers om leerdoelen in het lager onderwijs te realiseren) ingebed worden in de leerkrachtenopleiding lager onderwijs, zodat op termijn de samenwerking tussen erfgoed en onderwijs evident eerder dan uitzonderlijk mag worden.

 

Ben je geïnteresseerd om als school of erfgoedspeler mee te stappen in dit project? Ben je benieuwd of er in jouw omgeving al partners zijn waarmee je misschien kan samenwerken? Of heb je nog vragen? Neem dan zeker contact op met robin@etwie.be (0478 99 93 09) of kristof.vandekeere@vives.be (0479 821 730).


deel: share to facebook